goji
REKLAMA ADWEBS
 
Ústecký kraj
 
 
 

Často kladené otázky o elektrické energii

Časté dotazy v oblasti elektřiny


Jakým způsobem Garantujete nejnižší cenu elektřiny?

Dodavatel garantuje zákazníkovi nižší cenu elektřiny než dominantní dodavatel na příslušném distribučním území po celou dobu trvání smlouvy. V případě, že zákazník předloží dodavateli doklad o neplatnosti Garance (závaznou nabídku jiného dodavatele), dodavatel je povinen předloženou nabídku vyhodnotit. Bude-li prokázána neplatnost Garance, dodavatel cenu upraví tak, aby Garance zůstala v platnosti. V případě, že dodavatel nebude schopen zajistit platnost Garance, zákazník má právo Smlouvu vypovědět.

Proč s námi?

Jsme jedničkou mezi alternativními dodavateli elektřiny, od roku 2002 se nám podařilo získat přes 300 000 odběratelů, většina z nich odebírá od nás také zemní plyn. Naším cílem je proto výrazný rozvoj péče o ně. Loni jsme například otevřeli call centrum, které vyřizuje jak telefonické, tak emailové žádosti a dotazy. V případě zájmu pracovníci call centra možným klientům pomohou s celým procesem nutným ke změně dodavatele a také mu poradí, který tarif je vhodný právě pro něj. Těm, kteří dávají přednost osobnímu jednání, pošlou domů zástupce firmy, jenž s klienty vše potřebné probere buď v klidu jejich domova, nebo na jiném místě, které si určí. Pohodu těch, kteří se stanou odběrateli zvyšujeme věrnostním e-shopem. V něm si klienti mohou za výhodné ceny nakupovat například spotřebiče do domácnosti, dílny nebo na zahradu nebo pobytové zájezdy.

Jak uskutečnit změnu dodavatele?

Veškeré úkony nutné pro změnu dodavatele provedeme na základě plné moci za Vás. Změna dodavatele je proces, který s sebou nese několik zásadních změn. Mezi nejdůležitější patří výpověď stávajícímu dodavateli, nahlášení změny u operátora trhu s elektřinou a uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Vám však stačí jen vyplnit formulář "Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny" a ostatní provedeme za Vás.

Jaká je potřebná doba ke změně dodavatele?

Doba potřebná ke změně dodavatele se řídí hlavně délkou výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele (př. E.ON, ČEZ, PRE). V zásadě se dá říci, že nezbytná doba je cca 3 měsíce.

Jak se tvoří cena elektrické energie?

Celková cena elektřiny se skládá z několika částí. Jednu část tvoří činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi a dále se zajištěním stability elektrizační soustavy ČR z technického i obchodního hlediska, a druhou část tvoří silová elektřina. První část je určována Energetickým regulačním úřadem a je regulována. Druhá část, „silová elektřina“, je dána tržním prostředím.

Kdo může změnit dodavatele elektřiny?

Trh s elektřinou byl plně liberalizován 1. 1. 2006. Od této doby mohou změnit svého dodavatele všichni odběratelé, a to včetně domácností. Vše se řídí zákonem č. 458/2000 Sb.

Máte poruchu spojenou s dodávkou elektřiny?

Naše zákaznická linka 840 222 222 Vám může být s nahlášením poruchy nápomocna, ale poruchy v distribuční síti může odstranit pouze provozovatel distribuční soustavy (PDS) - na distribučním území ČEZ je to ČEZ Distribuce (840 850 860), na distribučním území EON je to EON Distribuce (800 22 55 77) a na distribučním území PRE je to PRE Distribuce (linka 1236).

Kdo je velkoodběratel elektrické energie?

Velkoodběratel elektrické energie fyzická či právnická osoba, která je připojená k distribuční síti na hladině VN a VVN prostřednictvím vlastní, pronajaté nebo cizí trafostanice.

Kdo dohlíží na trh s elektřinou?

Nad celým trhem s elektřinou, tvorbou a dodržováním stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.

Co znamená optimalizace distribuční sazby?

Každý zákazník z řad podnikatelského maloodběru má zvolenou distribuční sazbu v rozsahu C01d – C62d u svého současného distributora. Tato sazba byla zákazníkovi v minulosti přidělena a ve většině případů neodráží okamžitý stav a energetickou náročnost současnosti. Společnost CENTROPOL nabízí zákazníkům provedení auditu správného nastavení distribuční sazby, která zákazníkovi může přinést další úspory až desítky tisíc Kč/ročně. Zákazník tím při změně svého dodavatele může šetřit, jak za neregulovanou část silové elektřiny, tak i za regulovanou část, kterým je vhodně nastavená distribuční sazba. V případě Vašeho zájmu o provedení auditu, jež je plně zdarma, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Kdo provádí výměnu elektroměru a jeho následné zaplombování?

Distribuce (ČEZ, E.ON, PRE), která je majitelem elektroměru.

Je možné změnit časy spínání HDO při změně dodavatele?

Úprava spínání časů pro VT a NT není možná. Elektroměr, včetně zařízení HDO, jsou majetkem distribuce. Tyto časy se po změně dodavatele nemění.

Jakým způsobem je stanovena výše záloh po změně dodavatele?

Naše společnost není informována o výši zálohy, kterou zákazník hradil u konkurenčního dodavatele. Zákazník si při změně dodavatele může stanovit požadovanou výši zálohy do zvláštního ujednání smlouvy, v opačném případě je vypočítána systémem na základě odhadu roční spotřeby, který zákazník uvedl do Smlouvy o sdružených službách dle předchozího vyúčtování. Každý má možnost po změně dodavatele výši zálohy upravit. Pokud zákazník s platebním kalendářem nesouhlasí, je třeba reagovat ihned a provést požadovanou změnu, a to prostřednictvím našich zákaznických kontaktů (písemně, telefonicky).

Ráda bych změnila způsob platby, co pro to musím udělat?

O změnu způsobu plateb (nebo výše zálohy) může zákazník požádat prostřednictvím našich zákaznických kontaktů.

Odběrná místa jsou sloučená pod jedním číslem smlouvy, lze je rozdělit tak, aby byl na každé odběrné místo platební kalendář a faktura zvlášť?

Ano, odběrná místa lze sloučit nebo naopak rozdělit pod samostatné variabilní symboly. Je ale potřeba o změnu požádat okamžitě, tzn. dříve, než bude uhrazena první záloha po změně dodavatele dle platebního kalendáře, který chcete změnit, a dříve, než bude provedena fakturace.

Nikdo mě neinformoval o změně OPD.

Každá společnost je povinna o změně OPD (obchodních podmínek dodavatele) i ceníku informovat své zákazníky. Naše společnosti tak činí prostřednictvím internetových stránek.

Proč nemám na faktuře vyúčtovaná všechna OM?

Jestliže pod jedním číslem smlouvy evidujeme více odběrných míst, nemusí být vždy všechna OM vyfakturovaná v jedné faktuře. Každé odběrné místo má svoji odečtovou trasu, která může být odlišná. Řádné odečty distributorem jsme dle energetického zákona povinni fakturovat.

Proč nemám zúčtovanou zálohu, kterou jsem Vám odeslal/a?

Ve faktuře jsou zúčtované všechny zálohy, které byly přijaty do data řádného odečtu. Zálohy přijaty po tomto datu budou zúčtovány v následující faktuře.

Nemám vystavenou fakturu za celý rok a spotřeba se mi zdá příliš vysoká, z jakého důvodu?

Vyúčtování krátkého fakturačního období nastalo v důsledku změny dodavatele, kdy distributor dle Platného znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, provede odečet elektroměru odhadem k datu účinnosti změny dodavatele.

Společně s fakturou jsem obdržel nový platební kalendář, stanovená záloha ale neodpovídá přeplatku / nedoplatku.

Při vystavení faktury je automaticky systémem vygenerován i nový platební kalendář pro následující období vycházející z předpokládané roční spotřeby a aktuálních cen elektřiny. V případě vyúčtování za krátký interval (stává se často po uskutečnění změny dodavatele, kdy zákazník obdrží konečné vyúčtování původního dodavatele a od nového dodavatele standardní fakturaci v době odečtů) může výši zálohy ovlivnit odhadovaná roční spotřeba určená ze spotřeby v letních či zimních měsících. Pokud požadujete změnu výše zálohy, využijte, prosím, našich zákaznických kontaktů.

Jak mohu požádat o změnu údajů ve smlouvě?

Údaje jako jsou například korespondenční adresa, výše záloh, způsob plateb, číslo účtu je možné změnit prostřednictvím zákaznické linky nebo písemně. Příjmení, název společnosti, trvalé bydliště, sídlo společnosti lze změnit po doložení dokladu, který změnu potvrzuje (kopie oddacího listu, výpis z obchodního rejstříku...).

Před pár dny jsem podepsal smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, změnu dodavatele jsem si rozmyslel, rád bych odstoupil, jak mám postupovat

Zákazník má dle Obchodních podmínek právo od podepsané smlouvy odstoupit (v době, kdy ještě neproběhla změna dodavatele elektřiny). Je však třeba, aby toto zákazníci činili u společnosti, se kterou smlouvu uzavřeli (CENTROPOL ENERGY, a.s.). V opačném případě se vystavují riziku pozdního doručení Odstoupení naší společnosti.

Odstoupení od smlouvy je třeba podat písemně, a to čitelně se všemi identifikačními údaji.

Odstoupení můžete zaslat poštou na adresu naší společnosti

Často kladené otázky o plynu a elektřině

Zákaznický kontaktní formulář

Hledáte prácí? Staňte se členem úspěšného týmu.

Zpět na úvod

UBYTOVÁNÍ V KRAJI

Krušnohorský Dvůr:
pořádáme svatby, firemní školení, golf
Hotel Na Rychtě:
Hotel se nachází v centrum města Ústí nad Labem ...

TIP NA VÝLET

Rozhledna Landek
Pohled na Ostravu a panorama Beskyd
Hrad Hněvín
Most
Rozhledna
objednávejte zboží z pohodlí domova osvědčené přípravky pro zdraví a krásu Pro zdraví vašeho miláčka

Inzerce Ústecký kraj

Ústí nad Labemˇ- Ústecký kraj
 

Jak vybrat ten správný
dárek pro své blízké

Klíště Váháte jaký dárek zakoupit pro své blízké? Potěšte je zájmem o jejich zdraví a krásu. Získate jejich obdiv a lásku.
Máme pro vás ...

Goji - kustovnice čínská
Nejhodnotnější druh ovoce

Goji - kustovnice čínská Vitamínová bomba! Biochemici v USA analýzovali rozbor živin plodu Goji. Výjmečně silný antioxidant. Mužná síla a ženská krása.
Dlouhověkost je snem každého

Veterinární přípravky
Chraňte své zvíře včas

Veterinární přípravky Přírodní přípravky určené pro zvýšení obranyschopnosti u zvířat. Významně posiluje imunitu, obranu proti virózám a infekcím.
Jednejte v předstihu. Né pozdě !!!

Kde hledat firmy
v Ústeckém kraji

Firmy - Karlovarský kraj Vlastníte firmu a jste přesvědčeni, že by v této sekci neměla chybět? Jednoduché řešení, vložte si odkaz na Vaše služby, eshopy a firmu.
Zaregistrujte si vaši firmu zde

Jaké vybrat cestovní
zavazadlo na dovolenou

Tašky Je to někdy oříšek vybrat tašku, kufr, batoh a jiné cestovní doplňky. Kvalitní, značkové a s tradicí. Cestovní zavazadla a doplňky
Sportovní a cestovní tašky Benzi

 

Ústí nad Labemˇ- Ústecký kraj
 
Ústí nad Labem - Ústecký kraj TOPlist Copyright © 2015, Kontakt